Serwer
Często zdarza się, że małe i średnie firmy stosują zamiast profesjonalnych urządzeń zwykłe komputery klasy PC, które wyposażone są tylko w aplikacje serwerowe. Powodowane jest to dwiema sytuacjami: po pierwsze w wielu przypadkach właściciele firm są uświadczeni w przekonaniu, że profesjonalne urządzenia i systemy są poza ich zasięgiem, szczególnie finansowym, jest to oczywiście spowodowane niepełnymi informacjami na temat kosztów samego sprzętu, a głównie oprogramowania. Po drugie nie są świadomi niebezpieczeństwa utraty danych, jakie niesie ze sobą używanie zwykłego komputera PC. Sprzęt klasy PC nie jest przeznaczony do ciągłej pracy i przez wykorzystywanie go w ten sposób radykalnie zwiększa możliwość nagłej awarii, która może pociągnąć za sobą nawet nieodwracalną utratę danych. Poza tym zwykłe jednostki komputerowe nie są odpowiednio wydajne ani zoptymalizowane pod kątem takiej pracy. Dlatego też nasza Firma może pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego dla Państwa potrzeb profesjonalnego sprzętu oraz sprawować dla Państwa nad nim opiekę.

Usługi uruchamiane na serwerach:

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...