Serwer wirtualny
Serwer wirtualny to wyznaczona część serwera fizycznego (odpowiednio przygotowanego komputera), który znajduje się w pewnym miejscu, niezależnym od klienta wykupującego usługę serwera wirtualnego. W odróżnieniu od serwerów dedykowanych klient nie musi kupować drogich specjalistycznych urządzeń, które pozwoliłyby na utrzymywanie własnej strony www, a także nie musi ich utrzymywać. Dzięki temu iż na jednym serwerze fizycznym może znajdować się kilka serwerów dedykowanych całkowicie niezależnych od siebie, rozwiązanie takie jest tańsze dla każdej typowej usługi serwerowej. Dzięki usłudze serwera wirtualnego firmy nie muszą ponosić kosztów (nie tylko materialnych) związanych z zakupem i podłączeniem drogiego serwera fizycznego, stałym łączem do sieci, zatrudnianiem informatyków zarządzających systemem itp. W skład pakietu wirtualnego serwera mogą wchodzić:

konto stron internetowych WWW konto poczty elektronicznej e-mail serwer wirtualny sklepu internetoweg oserwer wirtualny ftp (do udostępniania i przechowywania plików)serwer wirtualny bazy danych i inne

Zalety jakie niesie ze sobą serwer wirtualny:

Oprogramowanie służące do zarządzania i kontroli serwerów wirtualnych nie jest najtańsze ale to pierwsza i jedyna “wada” jeśli chodzi o serwery wirtualne. Reszta to same atuty. Porównując koszty wdrożenia wirtualnych serwerów w stosunku do czasu i kosztów, jakie ponieść może klient w przypadku awarii serwerów fizycznych, pozytywne aspekty wydają się nie do podważenia.

Największą zaletą jaką można zauważyć stosując serwery wirtualne jest konsolidacja serwerowa. Zamiast zajmować miejsce w serwerowni przez kilka odrębnych komputerów można ustawić jeden, który ma zainstalowane serwery wirtualne. Oszczędza to przy okazji energię, zmniejsza hałas i emisję ciepła. Takie rozwiązanie ogranicza oczywiście również koszty zakupu kilku serwerów fizycznych dla różnych usług.

W przypadku wystąpienia awarii fizycznego serwera gdzie uruchomiony jest serwer wirtualny można z łatwością w ciągu krótkiego czasu uruchomić ten serwer wirtualny na innym komputerze. Dodatkowo, jeśli klient wybierze sobie taką opcję możliwe jest utworzenie lustrzanej kopii serwera wirtualnego, który działać będzie równolegle z serwerem wirtualnym podstawowym. Do kopii będą trafiać tylko wszystkie operacje wejścia (operacje wyjścia będą blokowane), co pozwoli zachować spójność obu wirtualnych serwerów. W przypadku awarii lustrzana kopia automatycznie przejmie zadania wirtualnego serwera głównego.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany jednostki fizycznej na której zainstalowany jest serwer wirtualny pomocnym może okazać się mechanizm przenoszący serwer wirtualny na inny serwer fizyczny bez przerywania jego pracy. Możliwe jest również wdrożenie mechanizmów automatycznie (bez udziału administratorów) równoważących obciążenie pomiędzy każdy serwer wirtualny pracujący w ramach jednego serwera fizycznego a także przenosić poszczególne serwery wirtualne na inne komputery serwerowe, które są mniej obciążone.

Ważną rolę serwer wirtualny może spełniać w przypadku testowania nowych rozwiązań, oprogramowania czy nawet nowych aktualizacji, których zainstalowanie bez wcześniejszego testu na serwerze wirtualnym (co jest tańsze i mniej czasochłonne) może spowodować nieoczekiwaną destabilizację pracy systemu. Ten sposób testowania jest zatem wygodniejszy, szybszy, tańszy i bezpieczniejszy.

Rozbudowa usług działających w firmie dzięki zastosowaniu serwera wirtualnego jest mniej kosztowna i zarazem o wiele szybsza. Zamiast dla każdej nowej usługi dokupować kolejne urządzenie, lepiej jest stworzyć kolejny serwer wirtualny na istniejącej maszynie, co zajmuje o wiele mniej czasu i pozwala szybko reagować firmom obsługującym na wskazane potrzeby klientów.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...