Serwer pocztowy
Serwer poczty elektronicznej jest to jeden z rodzajów specjalistycznych komputerów wraz z oprogramowaniem, który wykorzystywany jest do zarządzania obiegiem listów e-mail oraz obsługą skrzynek pocztowych użytkowników. Jego działanie obejmuje także zmianę i dostosowywanie przesyłek poczty elektronicznej do różnych standardów systemów pocztowych występujących w sieci.

W dobie konieczności szybkiego przepływu informacji między usługodawcą a klientem, poczta elektroniczna jest jednym z niezbędnych elementów działania każdej firmy. Jednym z rozwiązań jest wykupienie przez Państwa usługi poczty elektronicznej w firmie zajmującej się tego typu działalnością. Jest to jednak rozwiązanie niekoniecznie najlepsze z uwagi na schematyczną konfigurację swoich usług przez tego typu firmy. Mogą występować ograniczenia w działaniu poczty elektronicznej w postaci niewystarczającego dopuszczalnego rozmiaru załączników w e-mailach, ograniczeń pojemności dysków dla wszystkich skrzynek pocztowych, często opłat miesięcznych za dzierżawę miejsca dyskowego itp. Dodatkowo przy tego typu usługach serwery poczty elektronicznej stacjonują poza firmą korzystająca z usług tej poczty elektronicznej, czyli np. w siedzibie firmy sprzedającej usługę.

Proponujemy alternatywną i naszym zdaniem najlepszą formę usługi poczty elektronicznej. Serwer poczty elektronicznej umiejscowiony jest w tym przypadku w miejscu działalności Państwa firmy. Specjalistyczny komputer obsługujący w pełni usługę zakupują Państwo jednorazowo. Dodatkowo jednostka ta po odpowiedniej konfiguracji może posłużyć jako serwer bazy danych lub serwer wymiany plików a także dla innych usług. Serwerem tym zarządzamy dla Państwa w zależności od Państwa potrzeb dostosowując go i optymalizując pod kątem profilu działania Państwa działalności. W każdej chwili będzie możliwa zmiana konfiguracji, tworzenia i usuwania kont pracowniczych w zależności od zmian w Państwa firmie.

Kolejnym atutem proponowanego przez nas rozwiązania jest możliwość zastosowania filtrów antyspamowych, dostosowania ich w zależności od potrzeb. Spamem są wszystkie niechciane wiadomości e-mail przesyłane bez zgody odbiorcy (najczęściej reklamy, czasami komponenty szpiegujące). Prawidłowa konfiguracja serwera pocztowego wraz z filtrem antyspamowym oraz dostosowanie go do potrzeb klienta jest podstawowym czynnikiem ograniczającym otrzymywanie spamu.

Własny Serwer Pocztowy - czytaj więcej

Atutem umiejscowienia serwera poczty elektronicznej w Państwa firmie jest także możliwość szybkiego przekazywania poczty między pracownikami, np. przy użyciu specjalnie skonfigurowanego, wspólnego dla wszystkich kont katalogu (folder publiczny), do którego dostęp ma każda osoba w Firmie. Zasada działania podobna jest do serwera wymiany. Dowolna osoba umieszcza mail w uwspólnionym katalogu na serwerze poczty elektronicznej, skąd pobierać go mogą wszystkie pozostałe osoby. Jest to bardzo wygodny i szybki sposób przekazywania poczty. Nie jest konieczne każdorazowe adresowanie i wysyłanie maili.

Dodatkowo serwery pocztowe konfigurowane przez nas mogą być doposażone w filtry antywirusowe, kontrolujące zawarte w przesyłkach mailowych załączniki pod kątem obecności wirusów. Na życzenie klienta możemy zainstalować pełny monitoring wiadomości wychodzących i przychodzących do Państwa firmy – dla każdego konta pocztowego osobno. Mogą mieć Państwo dzięki niemu pełny podgląd treści oraz celu wysyłania wiadomości z i do Państwa firmy.

Wszystkie powyższe usługi wdrożone mogą być przez naszą firmę w dwojaki sposób: na zakupiony przez Państwa sprzęt serwerowy umiejscowiony u Państwa w firmie lub opcjonalnie cała poczta może zostać zlokalizowana na naszych serwerach firmowych, na których miejsce możemy dla Państwa wydzierżawić. Atutem drugiego rozwiązania w przypadku konieczności zakupu serwera do Państwa firmy tylko do obsługi poczty jest zmniejszenie kosztów wdrożenia i utrzymania działania poczty e-mail.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...