Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)WAŻNE

Informujemy, iż w związku z nadchodzącą „Rewolucją”, a poważnie – dużymi zmianami w kwestiach dotyczących zapewnienia wymaganego poziomu Bezpieczeństwa Infrastruktury IT, Przetwarzania Danych Osobowych, świadomości informatycznej pracowników oraz wymaganej (nowej) dokumentacji RODO (w tym wymaganych procedur, nowych rejestrów, upoważnień, oświadczeń itp…)

Jesteśmy gotowi przygotować i przedstawić ofertę wymaganych prac oraz przygotowania dokumentacji, dla struktury IT firmy, przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności. Możemy również przyjąć na siebie rolę zdalnego IOD (Inspektora Danych Osobowych).

rozporządzenie o ochronie danych osobowych

OD CZEGO ZACZĄĆ? JAKIE PRACE NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ABY TWOJA FIRMA BYŁA ZGODNA Z DYREKTYWĄ UE – RODO ?

1. Inwentaryzacja (Audyt) zasobów informatycznych i informacyjnych
2. Przeprowadzenie analizy ryzyka
3. Wprowadzenie dokumentacji i procedur (regulamin) opisujących polityk ochrony danych
4. Prowadzenie wymaganych rejestrów czynności przetwarzania danych
5. Wprowadzenie metodologii i procedury naruszeniowej (zagrożenia)
6. Zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze IT (backup)
7. Dopasowanie podstaw prawnych do każdej kategorii dokumentacji
8. Podjęcie decyzji o powołaniu IOD – Inspektora Ochrony Danych
9. Podpisanie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych
10. Zarządzanie uprawnieniami osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych)
11. Opis relacji i obiegu danych w ramach podmiotu, działów, kontrahentów
12. Bieżący nadzór nad przepływem danych i zabezpieczeniami

Data wejścia w życie nowych przepisów: 25.05.2018r.

Jeżeli trafiłeś na tą informację, prosimy o zwrotny kontakt (np. przez nasz formularz kontaktowy) dzięki czemu otrzymasz od nas więcej informacji, jak również wstępną ofertę drogą elektroniczną, na przygotowanie infrastruktury IT i dokumentacji pod nowe przepisy.

Dla doprecyzowania informacji, przedstawiamy podmioty które MUSZĄ stosować Ustawę o Ochronie Danych Osobowych:
– wszystkie podmioty prywatno-prawne przetwarzające dane osobowe*, mające siedzibę na terytorium RP albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP
– wszelkie firmy prawa handlowego
– organy państwowe, samorządu terytorialnego, podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne

*Dane Osobowe
To wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Określenie tożsamości może być realizowane w sposób bezpośredni (np. nr identyfikacyjny) lub pośredni (cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe, społeczne)
– imię i nazwisko
– Pesel, NIP
– adres zameldowania
– nr i seria dokumentu tożsamości

Udostępniamy również Państwu zakres prac dotyczących przygotowania infrastruktury do nowych standardów:
Ramowe omówienie prac do realizacji w ramach RODO

Share Button