Kim jesteśmy?logo_mini     Firma nasza założona została w 1989 roku. Jesteśmy w głównej mierze firmą o charakterze usługowym. W początkowym okresie działalności zajmowaliśmy się montażem elektronicznych komponentów dodatkowych do małych komputerów domowych. W tym czasie poznaliśmy w praktyce dogłębną budowę sprzętu komputerowego, jego zasady działania oraz oprogramowanie stanowiące o funkcjonalności tego sprzętu. Z upływem czasu i wraz z napływem na polski rynek tanich produktów dalekowschodnich skupiliśmy się głównie na montażu komputerów PC, a także wdrażaniu kompletnych systemów komputerowych zarówno w małych firmach, jak i w średnich przedsiębiorstwach.

Od roku 2000 zwiększyliśmy nacisk na usługi związane z serwisem i naprawą komputerów PC oraz notebooków. Na przestrzeni czasu systematycznie powiększamy zakres świadczonych usług dzięki zakupom coraz nowszych stacji serwisowych. Na bieżąco prowadzimy m.in. serwis pogwarancyjny laptopów czy notebooków oraz komputerów stacjonarnych – traktując z należytym szacunkiem klienta prywatnego jak i instytucjonalnego. Po upływie kolejnych 2-ch lat usługi świadczone dla klientów instytucjonalnych zaczęły przeważać, podpisywaliśmy kolejne umowy, w których zagwarantowywaliśmy nie tylko świadczenie obsługi serwisowej, ale kompleksową obsługę informatyczną.

    Obecnie kontynuujemy naszą działalność, poszerzając systematycznie zakres oferowanych usług. Głównym kierunkiem działalności firmy jest świadczenie usług związanych z obsługą informatyczną (pomocą – doradztwem – wdrożeniami), szczególnie we wdrażaniu sprzętu i oprogramowania w firmach. Zajmujemy się nadzorem nad działającymi już strukturami informatycznymi jak i pojedynczymi jednostkami komputerowymi, oferując pełny zakres opieki. Nie jesteśmy związani umowami na wyłączność z żadnym dostawcą oprogramowania ani sprzętu, dzięki czemu, zawsze proponujemy ofertę najbardziej dopasowaną do potrzeb działalności firmy.

Doświadczenie nabyte w branży IT oraz długi staż we współpracy z firmami zajmującymi się handlem, produkcją czy usługami, są gwarancją naszych umiejętności.
Naszą obecną pozycję w branży informatycznej zyskaliśmy w czasie gromadzenia doświadczeń z równolegle tworzącym się rynkiem informatycznym i kształtującymi się nowymi potrzebami naszych klientów na przestrzeni ostatnich już 25 lat!

     Jako firma dbająca o stabilność działania aplikacji oraz bezpieczeństwo danych w firmach, które powierzyły nam swoje zaufanie podpisując umowy na obsługę informatyczną zdecydowanie propagujemy oprogramowanie typu Open Source (czytaj więcej…). Ma ono zdecydowanie więcej zalet od komercyjnych programów dzięki szybszemu rozwojowi oraz większej ilości osób je tworzących i analizujących ewentualne błędy i problemy.
Prawdopodobnie jako jedyni w rejonie posiadamy rozbudowany system ZDALNEGO MONITORINGU usług i urządzeń pracujących w infrastrukturze naszego klienta, specjalny PANEL SERWISOWY dla zgłaszania usterek i pytań oraz system ZDALNEJ ARCHIWIZACJI danych przedsiębiorstw tzw. Backup Online.

Serdecznie dziękujemy naszym dotychczasowym klientom.

Share Button10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...