Klastry komputerowe
Niezawodność oprogramowania oraz sprzętu komputerowego jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień współczesnej technologii informatycznej. Osiągnąć ten cel można dwiema drogami: poprzez wymianę sprzętu na nowy, produkowany w najnowszych technologiach lub poprzez połączenie starszego sprzętu w klastry. Pierwsze rozwiązanie niesie ze sobą duże koszty i dla mniejszych firm jest trudne do zrealizowania, połączenie komputerów w klastry powoduje nie tylko zmniejszenie kosztów ale również otwiera inne możliwości działania. Klastry umożliwiają połączenie wielu komputerów w jedna całość. Dzięki klastrom i łączeniu komputerów uzyskać można podwyższenie podstawowych parametrów systemu.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy połączeń w klastry:

  1. Klastry wydajnościowe (HP) – jednostki pracują w sposób równoległy a poprzez odpowiednią konfigurację powiększają moc obliczeniową systemu. Niezbędny do przeprowadzenia proces rozbija się wtedy na elementy cząstkowe, za których wykonanie odpowiedzialne są poszczególne jednostki połączone w klaster. W zależności od potrzeb tego procesu klaster można rozbudowywać, dostosowując do wymaganej mocy obliczeniowej.
  2. Klastry niezawodnościowe (HA) – jednostki pracują w sposób równoległy a odpowiednia konfiguracja powoduje, że poszczególne jednostki tworzące klaster dublują swoje funkcje. W tym przypadku możemy rozróżnić również kilka sposobów realizacji w klastry niezawodnościowe. Jednym z przykładów jest „podszywanie” się serwera dublującego pod główny serwer w momencie wykrycia uszkodzenia tego serwera głównego, przez co cały układ klastra nie wykrywa żadnych zmian czy nieprawidłowości. Innym sposobem jest natychmiastowe zapisywanie danych z serwera podstawowego na serwer zapasowy, najprościej rzecz biorąc jest to kopia zapasowa wykonywana natychmiastowo przy zmianie danych.
  3. Klastry równoważenia obciążenia (load balancing) – klastry te działają na zasadzie współdziałania zespołu komputerów, z których każdy wykonuje pojedyncze zadanie z puli zadań przyporządkowanych do danego klastra. Pojedynczy komputer w klastrze może w tej konfiguracji wykonywać swoje zadanie lub część większego zadania.

W tworzonych rzeczywistych układach klastrowych często powyższe układy mają charakter mieszany, spełniając jednocześnie funkcje wydajnościowe jak i niezawodnościowe. Każda konfiguracja zależna jest od indywidualnych wymogów Państwa i Państwa Firmy. Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami możemy zasugerować odpowiednią konfigurację klastrów oraz wdrożyć najlepsze rozwiązanie zabezpieczając dane przed uszkodzeniem, dłuższymi przestojami w dostępie do danych czy również odpowiednie rozłożenie mocy obliczeniowej w przypadku potrzeby obsługi procesów wymagających większej ilości procesorów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt poprzez Formularz Kontaktowy na naszej stronie w dziale Kontakt.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...