Serwer bazodanowy
Serwer bazodanowy jest to jeden z rodzajów specjalistycznych komputerów wraz z oprogramowaniem, który wykorzystywany jest do zarządzania i równoczesnego udostępniania danych dotyczących np. firmy i jej klientów. Głównym powodem instalowania serwerów bazodanowych jest możliwość równoczesnego korzystania z bazy danych przez wielu użytkowników.

Dzięki serwerom bazodanowym przechowywane zbiory danych są spójne a odpowiednie mechanizmy zapewniają ich bezpieczeństwo, zarówno jeśli chodzi o uszkodzenia jak i o nieautoryzowany dostęp. Programy obsługujące bazy danych pomagają zarządzać gromadzonymi informacjami powodując ograniczenie ingerencji pracowników w prace związane z porządkowaniem danych. Serwery bazodanowe umożliwiają (przy pomocy odpowiedniego oprogramowania) kontrolę dostępu do odpowiednich danych konkretnym osobom. Taka polityka bezpieczeństwa zapobiega nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do danych, które nie powinny być w ich posiadaniu. Ponadto serwery takie umożliwiają segregowanie i porządkowanie danych według potrzeb, co ułatwia dostęp do tych danych oraz archiwizację.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny