Serwer wymiany plikow
Często w firmach istnieje konieczność współużytkowania lub wymiany plików pomiędzy pracownikami. Pomóc wtedy może serwer wymiany plików, którego zadaniem jest tymczasowe lub stałe przechowywanie plików w określonej lokalizacji na dysku serwera wymiany plików. Dane przechowywane na serwerze wymiany plików są dostępne każdemu pracownikowi zarówno z miejsca pracy jak i ewentualnie spoza niego, czyniąc lepszy i szybszy do nich dostęp. Dodatkowym atutem serwera wymiany plików jest możliwość kopiowania na niego ważnych plików, które są kopią zapasową w razie awarii komputera pracownika.

Szczególnie ważną rolę serwer wymiany plików stanowi w momencie, kiedy poszczególni pracownicy wykonują konkretne części większych projektów. Mogą dzięki umieszczeniu w jednym miejscu (w tym przypadku serwer wymiany plików) wszystkich części wzajemnie uzupełniać własne elementy projektu przy zachowaniu ich spójności. Osoba koordynująca natomiast może bezproblemowo złożyć wszystkie części projektu w jedną całość. Serwer wymiany plików można dodatkowo wyposażyć w narzędzia zabezpieczające typu antywirus czy narzędzia kopii zapasowych. Stosując w serwerze wymiany plików odpowiednią konfigurację dyskową można dodatkowo zabezpieczyć dane przed utraceniem w razie nagłej awarii sprzętu.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny