Jak obniżyć koszty w firmie?
Obniżanie kosztów stałych w firmach to ważny kierunek analizy wydatków przy planowaniu budżetu firmy. Obsługując wiele dużych i małych firm zauważyliśmy brak dostępu do rzetelnej informacji o możliwościach obniżania kosztów związanych z technologiami informatycznymi. Dlatego też usługa Doradztwa Technicznego jest jedną z ważniejszych usług, którą oferujemy naszym klientom w ramach Obsługi Informatycznej. Jednym z podstawowych czynników, którego wdrożenie wymiernie obniża koszty stałe to obniżenie kosztów połączeń telefonicznych, czyli wdrożenie Programowej Centrali Telefonicznej PBX w oparciu o rozwijany na świecie od kilku lat projekt Asterisk i migrację do transmisji VoIP dla realizacji połączeń telefonicznych.

Obniżanie kosztów firmowych to również inwestowanie w oprogramowanie Open Source. W trakcie swoich kontaktów biznesowych wiele razy spotykaliśmy się z praktycznie całkowitym brakiem wiedzy u szefów firm lub wyznaczonych osób decyzyjnych, na temat użytkowania oprogramowania Open Source. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że znacząca ilość komercyjnych aplikacji posiada swój odpowiednik w formie bezpłatnej, czego poparciem są pojawiające się w Sieci coraz częściej informacje na temat migracji, całych przedsiębiorstw, Urzędów, a nawet szkół do oprogramowania Open Source.

Innym ważnym elementem wiedzy informatycznej pomijanej w firmach to Bezpieczeństwo Przechowywania Danych. Forma i sposoby przechowywania danych i ich ochrony przed niepowołanym dostępem to bardzo ważne zagadnienie, nie jednokorotnie lekceważone przez ludzi nie mających wystarczających informacji co do konsekwencji „wypływu” tych informacji do Sieci, a co za tym idzie, odpowiedzialności finansowej z tego tytułu. Warto zaznaczyć, że koszty poniesione w związku z wdrożeniem Zasad Bezpieczeństwa przechowywania danych, są znacznie niższe, od ew. kosztów związanych z nieuprawnionym ujawnieniem przechowywanych danych.

Procedury bezpieczeństwa jakie wdrażamy u naszych klientów mają kilka aspektów:

tworzenie kopii zapasowych wybranych zasobów bezpieczne przechowywanie danych ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do danych przedsiębiorstwa

Hosting www w microluc…?Hosting, to w prostych słowach udostępnianie wyznaczonej przestrzeni na dyskach serwera dla użytkowników chcących opublikować w internecie swoją stronę internetową, niejednokrotnie również utrzymać domenę i swoje konto pocztowe. Oferujemy tą usługę w podstawowym zakresie dla naszych klientów, a zainteresowanych zapraszamy do składania zapytań.

Chmura, ale o co chodzi…?Chmura (ang. Cloud) to miejsce w Internecie, w którym możesz przechowywać wszelkiego rodzaju dane, np. zdjęcia, muzykę, dokumenty i filmy, czyli w zasadzie dowolne pliki. Do takiej Chmury, mamy łatwy dostęp z komputera, laptopa, telefonu czy nawet TV z funkcją smart, czytaj więcej…

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...