Filtrowanie treści stron
Internet ze swojego założenia jest najszybszym środkiem przekazu i największą bazą informacji. Niestety poza pozytywnymi aspektami dostępu do sieci Internetowej występują szerokie zagrożenia dla odbiorców (szkodliwość dla rozwoju psychicznego) czy też skrajnie dla pracodawców w wyniku nieumiejętności korzystania przez pracowników. Przeszkody dotyczą przede wszystkim realizacji celów, do jakich został przeznaczony komputer – często spotyka się, że pracownicy, zamiast wypełniać swoje obowiązki, beztrosko i bezmyślnie korzystają z internetu. Aby ukrócić tego typu zachowania należy ograniczyć dostępność treści możliwych do wyświetlenia przy pomocy komputera. Wszystkim tym zagrożeniom można zapobiec, na przykład poprzez filtrację treści powodujących zagrożenie.

Filtrowanie stron internetowych przeprowadza się poprzez instalacje na komputerach odbiorców końcowych programów filtrujących, odpowiednią konfigurację urządzeń dostępowych (np. routery) lub (co jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na szerokie możliwości konfiguracji) przy pomocy aplikacji filtrujących, działających na serwerach umieszczonych na styku dostawca-klient, czyli przed komputerem docelowym, gdzie ma być zastosowany filtr.

Usługi filtrowania można rozdzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest filtrowanie (blokowanie) konkretnych adresów stron internetowych, których z założenia mają nie oglądać osoby, na których komputer zostanie założony filtr. Istnieje tutaj kilka możliwości filtrowania: strony mogą być blokowane według ustalonej listy, którą Państwo przedstawiają lub filtrowanie odbywa się poprzez zablokowanie dostępu do wszystkich stron internetowych z dopuszczeniem jedynie wybranych przez Państwa. Tego typu filtrowanie zazwyczaj stosuje się w Firmach, gdzie pracownicy mają mieć ograniczoną możliwość korzystania z internetu.

Drugą kategorią filtrowania jest filtrowanie stron internetowych według założonego klucza. Może to być filtrowanie na podstawie określonych wyrazów czy zestawu znaków, które znajdując się na wybieranej stronie powodowałyby zakwalifikowanie jej jako niepożądaną. Słowa kluczowe przy tego typu filtrowaniu można dowolnie zmieniać, mając jednak na uwadze, że nieumiejętnie dobrane wyrażenia mogą spowodować blokowanie stron, które w zamierzeniu nie miały być poddane filtrowaniu. Najprostszym przykładem jest filtrowanie stron o podłożu erotycznym, dla których jednym z słów kluczowych może być słowo „piersi”. Niestety przy tej konfiguracji mogą być również blokowane strony internetowe producentów czy sprzedawców drobiu. Jak można zauważyć druga kategoria filtrowania częściej będzie znajdowała zastosowanie w placówkach edukacyjnych czy nawet w małych sieciach domowych, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia dostępu dzieci do określonych treści.

Nasza Firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem oraz zarządzaniem systemami filtrującymi strony internetowe. Oferta obejmuje instalacje serwerów linuksowych, pod których kontrolą działa nasz system filtrowania stron internetowych, oraz instalacje i konfiguracje oprogramowania do filtrowania a także pełną obsługę wdrożonego systemu.

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...