CRM/ERP Berberis
Jako Autoryzowany Partner BMS Creative oferujemy sprzedaż, wdrożenie i wstępne szkolenie dla systemu ERP Berberis.
Jest to system pozwalający na efektywne planowanie i zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa (…) poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

Prościej:
System stworzony dla klienta, który łączy dobre praktyki organizacyjne, spotykane w wielkich korporacjach, z elastycznością wymaganą w sektorze mniejszych przedsiębiorców. Wspomaga organizację pracy, kontakty z klientem (CRM), sprzedaż, współpracuje z systemem telefonii, kładzie duży nacisk na przejrzystość danych… Innymi słowy integruje programy do obsługi kontaktów z klientami, do poczty elektronicznej, fakturowania, być może magazynu, serwisu, księgowości lub jeszcze czegoś innego.

Interakcyjny przewodnik po systemie 

Atrakcyjna opcja finansowania zakupu licencji 

Z produktów linii Berberis korzysta już około 3.000 firm i instytucji.
Zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy ceny dystrybutora!

Share Button

  • Podpis elektroniczny
    Serwer pocztowy
    Chmura
    Serwer wirtualny