BackUp
Backup danych, czyli inaczej archiwizacja danych to proces mający na celu stworzenie kopii bezpieczeństwa ważnych danych, których utrata wiązała by się z ogromnymi stratami, nie tylko finansowymi. Utrata takich danych może nastąpić w każdej chwili w wyniku zarówno nagłego wyłączenia niezabezpieczonego serwera zawierającego bazę danych, jak i w wyniku awarii sprzętu.

Archiwizację danych (backup) możemy przede wszystkim podzielić z uwagi na miejsce jego wykonywania tj.

 • backup lokalny  – dane w dalszym ciągu przechowywane są w pomieszczeniach firmy lub użytkownika – wymaga przestrzegania wielu zaleceń  rozwiń
  Backup danych w infrastrukturze klienta, to usługa mająca na celu, jak zapewne można się domyślić, ochronę danych przed ich utratą oraz zapewniająca ich szybkie odtworzenie w sytuacji kryzysowej. W zależności od ilości i wagi przechowywanych danych zlecamy, lub sami wykonujemy zakup odpowiednich urządzeń umożliwiających wdrożenie systemu backup’u lub modernizujemy obecną strukturę. To nie wszystko. Jeżeli jest taka możliwość, konfigurujemy używane oprogramowanie lub systemy operacyjne do wykonywania kopii przygotowujemy dedykowane skrypty, które w sposób automatyczny wykonują backup. 
 • backup on-line lub zdalny – dane przechowywane są poza pomieszczeniami firmy na serwerze zdalnym  rozwiń
  Backup online pozwala zapewnić wszystkie warunki skutecznego i bezpiecznego backupu danych. W szczególności spełnia on kryteria związane z przechowywaniem kopii zapasowej poza fizyczną lokalizacją użytkownika lub firmy (zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub utratą np. na skutek pożaru lub powodzi) oraz zapewnia poufność danych (szyfrowanie, przesyłanie danych bezpiecznym kanałem). Medium transmisyjnym jest tutaj Internet.
  Zazwyczaj koronnym argumentem ludzi, którzy utracili swoje dane jest uciążliwość samego procesu – wiążąca się z koniecznością pamiętania o wykonaniu backupu, poświęceniem odpowiedniej ilości cennego czasu, zapewnieniem odpowiednich nośników i finalnie skopiowaniem na nie danych.
  Wszystkich tych wad pozbawiony jest oferowany przez nas backup online. Tak więc proponowana przez nas, w pełni zautomatyzowana usługa pozwala zapomnieć o ręcznym wykonywaniu uciążliwych kopii bezpieczeństwa przechowywanych danych.

  Istnieje wiele sposobów, którymi można wykonywać archiwizację danych (backup). W zależności od sposobu zapisywania danych backup można podzielić na:

 • backup pełny – wszystkie dane, które mają podlegać archiwizacji danych są kopiowane,
 • backup przyrostowy – archiwizacja danych, które zostały utworzone lub zmienione od czasu ostatniej operacji backup,
 • backup prosty – archiwizowane są tylko wybrane przez użytkownika dane.

W zależności od trybu wykonywania archiwizacji danych (backup) można wyróżnić:

wersję lustrzaną – backup danych wykonywany jest na bieżąco, w systemie pracują co najmniej dwa osobne nośniki archiwizujące, na których w każdym momencie znajduje się dokładna kopia danych podstawowych. W momencie uszkodzenia jednego z nich drugi przejmuje jego funkcję bez zauważalnej zmiany
wersję sieciową – backup danych wykonywany jest co pewien zadany czas na nośnik znajdujący się poza jednostką i pomieszczeniem zawierającą archiwizowane dane, jest to bezpieczniejsze w przypadku problemów występujący w miejscu pracy jednostki podstawowej (zalania, narażenia na działanie pól magnetycznych czy sił mechanicznych, kradzieże itp.)

Wszystkie te sposoby archiwizacji danych można ze sobą łączyć, zmniejszając dodatkowo ryzyko utraty danych, np. dla wersji lustrzanej (backup mirror) można dołożyć kolejne nośniki do archiwizacji, które będą wymieniane co pewien czas w ten sposób, że zawsze jeden z nich będzie poza pomieszczeniami, gdzie znajdują się urządzenia działające i wykonujące archiwizacje danych (backup). Każda kopia backup może być systematycznie numerowana na podstawie daty, przez co możliwe będzie w razie potrzeby odtworzenie stanu danych z konkretnego dnia. Dodatkowym zabezpieczeniem, a dla zarządzającego archiwizacją danych ułatwieniem, będzie automatyczna archiwizacja danych po włożeniu nośnika o konkretnym numerze seryjnym. Jedynie osoba mająca konkretny nośnik będzie mogła zrobić backup danych.

Nasz firma oferuje Państwu WSZYSTKIE z powyższych rozwiązań oraz możliwość indywidualnych konfiguracji w zależności od Państwa potrzeb i wymagań.

Share Button

 • Podpis elektroniczny
  Serwer pocztowy
  Chmura
  Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...