Programowa Centrala Telefoniczna
      Programowa Centrala PBX (telefoniczna) jest lokalnym systemem zarządzającym komunikacją w biurach i przedsiębiorstwach, umożliwiająca komunikację pomiędzy osobami wewnątrz sieci jak i z zewnętrzną publiczną siecią telefoniczną. Zaletami stosowania programowej centrali telefonicznej PBX jest możliwość darmowej komunikacji pomiędzy pracownikami za pomocą systemowych aparatów telefonicznych, jak i zwykłych analogowych, a także o wiele większa możliwość rozbudowa funkcjonalności, jednocześnie otrzymujemy możliwość rozszerzania praktycznie w nieskończoność liczby abonentów wewnętrznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się centrale telefoniczne oparte na telefonii internetowej (VoIP) stosującej protokół IP. W rzeczywistości są to serwery, które w swojej podstawowej funkcji oferujące usługi centrali telefonicznej z możliwością rozszerzenia o wiele innych przydatnych usług dodatkowych. Programowe centrale telefoniczne z obsługą VoIP zawierają również niezbędne elementy bezpieczeństwa, takie jak tzw. zapory ogniowe (firewalle), białe i czarne listy numerów, filtry połączeń, itp…

Jak już wspomniano centrale telefoniczne z obsługą VoIP oferują bardzo wiele dodatkowych usług powiązanych. Niewątpliwymi zaletami, jakie oferuje centrala telefoniczna z obsługą VoIP są np.:

 • poczta głosowa
 • taryfikacja usług (centrala telefoniczna określa koszty połączeń)
 • połączenia callback (połączenia zwrotne)
 • trasowanie połączeń (centrala telefoniczna wybiera optymalnego operatora zewnętrznego aby zminimalizować koszta połączenia)
 • pełny biling

     Ponieważ programowa centrala telefoniczna jest najprościej mówiąc serwerem działającym w wewnętrznej sieci internetowej klienta, każdy komputer pracujący w tej sieci może jednocześnie przy pomocy połączenia internetowego być podłączony do sieci telefonicznej. Łatwe również staje się dzięki temu zarządzanie usługami które posiada centrala telefoniczna. Pozostałe usługi zarządzania, które może posiadać centrala telefoniczna z obsługą VoIP: monitorowanie łączy analogowo-cyfrowych, sprawdzanie wykorzystania przydzielonego pasma transmisji, określanie liczby aktywnych połączeń głosowych, ocenę jakości sieci transportowej i bieżącą zajętość pamięci poczty głosowej. Wszystkie wykonane przez centralę telefoniczną połączenia i czynności mogą być zapisywane w raportach czy też bilingach.

Możliwości Programowej Centrali Telefonicznej PBX czytaj więcej…

Share Button

 • Podpis elektroniczny
  Serwer pocztowy
  Chmura
  Serwer wirtualny


10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...