Usługi informatyczneGłównym kierunkiem naszej działalności jest świadczenie usług związanych z obsługą informatyczną ( Outsourcing IT ) ze szczególnym naciskiem na utrzymanie ciągłości pracy systemu informatycznego Odbiorcy naszych usług – komputerów, laptopów, drukarek, skanerów serwerów, sieci LAN… . Zajmujemy się nadzorem oraz serwisem w działających już strukturach informatycznych, jak i pojedynczymi jednostkami komputerowymi, oferując pełny zakres obsługi.

Zakres realizowanych usług informatycznych – usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia:

– serwerów pocztowych
– serwerów bazodanowych
– serwerów wymiany plików
– serwerów wirtualnych i wirtualizacji
– programowych centrali telefonicznych ASTERISK z obsługą VoIP
– serwerów monitoringu telewizji przemysłowej i nadzoru zdalnego
– systemów kopi zapasowej – backup
– systemów filtrowania treści stron internetowych
– wdrażania i obsługi podpisu elektronicznego (kwalifikowanego)
– systemów opartych o klastry komputerowe
– obsługi i zarządzania systemami Windows Serwer 2003/2008
– obsługi i zarządzania bazami MS SQL, MySQL, Postgres SQL
– wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa danych
….itp.

W ramach oferowanych usług oprócz rozwiązań komercyjnych, proponujemy wdrażanie rozwiązań w oparciu o licencjonowanie typu Open Source. dzięki czemu aktywnie wpływamy na Obniżanie Kosztów zarówno rozbudowy jak i utrzymania struktury informatycznej na odpowiednim poziomie. Takie oprogramowanie ma zdecydowanie więcej zalet od komercyjnych programów dzięki szybszemu rozwojowi oraz większej ilości osób je tworzących i czuwających nad jego stabilnością. Oprogramowanie tego typu również z powodzeniem sprawdza się u wielu naszych klientów.

Najczęściej proponujemy przyszłym klientom podpisanie Stałej Umowy Serwisowej opartej na miesięcznym rozliczeniu ryczałtowym. Stała umowa obejmuje zarówno opieką nad jednym komputerem, serwerami przedsiębiorstwa, jak i nad dużą rozległą siecią pracującą w systemach Windows / Linux.

Nie jesteśmy związani umowami na wyłączność z żadnym dostawcą oprogramowania ani sprzętu, dzięki czemu, zawsze proponujemy ofertę optymalną – najbardziej dopasowaną do potrzeb odbiorcy. Doświadczenie nabyte w branży IT od 1989r. oraz długi staż we współpracy z firmami zajmującymi się dostarczaniem rozwiązań informatycznych, produkcją czy też usługami, są gwarancją naszych umiejętności.

Prawdopodobnie jako jedyni w rejonie oferujemy:

– rozbudowany system Zdalnego Monitoringu usług i urządzeń pracujących w infrastrukturze IT naszego klienta,
– system zdalnej archiwizacji danych tzw. Backup Online
– do kontaktu, Panel Serwisowy online, dostępny 24h/dobę dla zgłaszania usterek i pytań ze strony pracowników obsługiwanych firm.

Share Button10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...