Status linii telefonicznych – AsteriskSTATUS

OPIS PROGRAMU

Zapraszamy do pobrania i instalacji małej i prostej aplikacji naszego autorstwa (Status Asterisk), która monitoruje zajętość telefonicznych linii wewnętrznych dla działającej Centrali Asterisk. Jest to wersja darmowa aplikacji, która monitoruje maksymalnie status 5-ciu numerów wewnętrznych. Działa pod kontrolą systemu Windows 7-10. Po uruchomieniu lokuje się w obszarze powiadomień, dzięki czemu okno ze statusami, można szybko przywołać na ekran.
Aplikacja jest wciąż rozwijana, będą dodawane kolejne funkcje. Zapraszamy do śledzenia zmian na tej podstronie.
Oferujemy przygotowanie aplikacji pod monitorowanie dowolnej ilości statusów numerów wewnętrznych. Dla prawidłowego działania niezbędne jest aktywne konto AMI w Centrali.

GALERIA

Wymagania systemowe

System Operacyjny: Windows 7/8/8.1/10
Biblioteki: .NET Framework: 4.5.2

Procesor: Pentium IV 2.0GHz
Pamięć: 256mb
Wolna przestrzeń na dysku: 1MB
10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...