CentraleShare Button

Asterisk możliwości

x

Wielu właścicieli, szefów czy też menadżerów firm nie posiada wystarczających informacji na temat możliwości zastępowania typowych i popularnych central telefonicznych – nowszymi technologicznie rozwiązaniami, zapewniającymi większą elastyczność oraz gwarantującymi łatwą rozbudowę. Takim rozwiązaniem jest dedykowany prosty serwer lub nawet odpowiednio przygotowany komputer PC z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem Programowej Centrali Telefonicznej na bazie projektu Asterisk.

Kiedy już zastanawiamy się nad możliwościami takiego systemu, bierzemy często pod uwagę subiektywne – większe zaufanie do starych sprawdzonych urządzeń. Niestety stare dobre centrale PBX nie oferują nam już usług, które są wymagane obecnie w kontaktach biznesowych, a jeżeli nawet dowiadujemy się u dystrybutora o możliwości rozszerzenia funkcjonalności typowej centrali, to koszt takiego wdrożenia przekracza niejednokrotnie nie tylko nasze oczekiwania, ale i nasze możliwości.

Nazwa “Programowa Centrala Telefoniczna” nie oddaje w pełni możliwości wdrażanego przez nas systemu, który zapewnia nam pełną skalowalność i elastyczność w zarządzaniu oraz możliwość obniżenia kosztów połączeń telefonicznych przy jednoczesnym wykorzystaniu (opcjonalnie) technologii VoIP.

Ciekawsze cechy oferowanej Programowej Centrali Telefonicznej (Asterisk):

 • Elastyczne zarządzanie połączeniami przychodzącymi
 • Zestawianie połączeń konferencyjnych
 • Definiowanie niemal dowolnego dialplanu
 • Web Panel przez www do zarządzania/podglądu aktywności połączeń
 • Nagrywanie rozmów na życzenie np. przez użytkownika
 • Kolejkowanie połączeń przychodzących
 • Realizowanie wideo-rozmów (opcja)
 • Włączanie się do swojej (lokalnej) strefy telefonicznej będąc nawet za granicą
 • Podłączanie dodatkowych aparatów telefonicznych korzystając tylko ze struktury sieci LAN w firmie
 • Możliwość komunikowania się bez użycia aparatu telefonicznego, tj. z wykorzystaniem komputera lub laptopa z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem
 • Wykorzystanie wybranych telefonów GSM do pracy w sieci telefonicznej firmy jako numeru stacjonarny w obrębie zasięgu firmowej sieci WiFi

System który wdrażamy zbudowany jest, jak większość naszych wdrożeń, na bazie oprogramowania Open Source – dzięki czemu po wdrożeniu, nie zostawiamy klienta narażonego na ponoszenie kolejnych kosztów związanych z zakupem nowych aktualizacji, opłat licencyjnych, opłat związanych z pomocą techniczną producenta…

Zachowanie otwartego kodu źródłowego oferowanej przez nas centrali telefonicznej Asterisk pozwala nam na integrację centrali z innymi bazodanowymi lub zarządzającymi systemami biurowymi, kryjącymi się niejednokrotnie pod nazwami CRM czy ERP, pod warunkiem jednak, że użytkowane systemy także opierają się na licencjach Open Source

Przykładem może być wyświetlanie stanu linii telefonicznych bezpośrednio na stronie www, przy czym stan linii zmienia się bez potrzeby odświeżania strony www – u samej góry tej strony, obok nr telefonu jest wyświetlony aktualny status

Taką nową technologią jest właśnie usługa VoIP wykorzystywana w telefonii internetowej, która lawinowo zdobywa uznanie odbiorców na całym świecie.Jeżeli decydujemy się na całkowitą migrację do telefonii VoIP, aby odbiorca usług VoIP (telefonii internetowej i nie tylko…) nie musiał żałować decyzji o zamianie niezawodnej od lat, lecz mocno ograniczonej głosowej sieci telefonicznej na komunikację IP (VoIP) musimy dołożyć wszelkich starań by zminimalizować wpływ błędnie działającej lub nawet źle skonstruowanej sieci firmowej oraz dobrać niezawodne łącze do internetu, o które obecnie nie jest trudno.

Dlatego też naszym klientom proponujemy nie tylko sprzedaż gotowej Programowej Centrali Telefonicznej Asterisk (oferty tego typu możemy znaleźć w internecie), ale przede wszystkim wdrożenie Systemu Programowej Centrali Telefonicznej w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa, w trakcie realizacji którego niejednokrotnie proponujemy pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów sieci informatycznej.

Cytaty zaczerpnięte z sieci:

 “Gdy zwrócimy uwagę na ciągłe przyśpieszanie świata obok, musimy otworzyć się na nowe technologie – moim zdaniem nie mamy innego wyjścia.”

“Taką nową technologią jest właśnie usługa VoIP czyli wykorzystanie sieci Internet do prowadzenia rozmów głosowych – która to lawinowo zdobywa uznanie odbiorców na całym świecie.”

 

Share Button

Programowa Centrala Telefoniczna

x

      Programowa Centrala PBX (telefoniczna) jest lokalnym systemem zarządzającym komunikacją w biurach i przedsiębiorstwach, umożliwiająca komunikację pomiędzy osobami wewnątrz sieci jak i z zewnętrzną publiczną siecią telefoniczną. Zaletami stosowania programowej centrali telefonicznej PBX jest możliwość darmowej komunikacji pomiędzy pracownikami za pomocą systemowych aparatów telefonicznych, jak i zwykłych analogowych, a także o wiele większa możliwość rozbudowa funkcjonalności, jednocześnie otrzymujemy możliwość rozszerzania praktycznie w nieskończoność liczby abonentów wewnętrznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się centrale telefoniczne oparte na telefonii internetowej (VoIP) stosującej protokół IP. W rzeczywistości są to serwery, które w swojej podstawowej funkcji oferujące usługi centrali telefonicznej z możliwością rozszerzenia o wiele innych przydatnych usług dodatkowych. Programowe centrale telefoniczne z obsługą VoIP zawierają również niezbędne elementy bezpieczeństwa, takie jak tzw. zapory ogniowe (firewalle), białe i czarne listy numerów, filtry połączeń, itp…

Jak już wspomniano centrale telefoniczne z obsługą VoIP oferują bardzo wiele dodatkowych usług powiązanych. Niewątpliwymi zaletami, jakie oferuje centrala telefoniczna z obsługą VoIP są np.:

 • poczta głosowa
 • taryfikacja usług (centrala telefoniczna określa koszty połączeń)
 • połączenia callback (połączenia zwrotne)
 • trasowanie połączeń (centrala telefoniczna wybiera optymalnego operatora zewnętrznego aby zminimalizować koszta połączenia)
 • pełny biling

     Ponieważ programowa centrala telefoniczna jest najprościej mówiąc serwerem działającym w wewnętrznej sieci internetowej klienta, każdy komputer pracujący w tej sieci może jednocześnie przy pomocy połączenia internetowego być podłączony do sieci telefonicznej. Łatwe również staje się dzięki temu zarządzanie usługami które posiada centrala telefoniczna. Pozostałe usługi zarządzania, które może posiadać centrala telefoniczna z obsługą VoIP: monitorowanie łączy analogowo-cyfrowych, sprawdzanie wykorzystania przydzielonego pasma transmisji, określanie liczby aktywnych połączeń głosowych, ocenę jakości sieci transportowej i bieżącą zajętość pamięci poczty głosowej. Wszystkie wykonane przez centralę telefoniczną połączenia i czynności mogą być zapisywane w raportach czy też bilingach.

Możliwości Programowej Centrali Telefonicznej PBX czytaj więcej…

Share Button
Asterisk możliwości
Wielu właścicieli, szefów czy też menadżerów firm nie posiada wystarczających informacji na temat...
Programowa Centrala Telefoniczna
      Programowa Centrala PBX (telefoniczna) jest lokalnym systemem zarządzającym komunikacją w biurach...
10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...