Obsługa informatycznaout
W dobie powszechnej informatyzacji większości dziedzin życia, a szczególnie wprowadzania komputerów do prawie każdej małej czy większej firmy, niezbędną staje się coraz szersza znajomość technik informatycznych. Zagadnienie staje się szczególnie ważne w firmach, w których komputery są podstawowym narzędziem pracy, na przykład graficznych czy projektowych. W związku z coraz większym zawężaniem specjalizacji zatrudnianych pracowników nie jest konieczne wymaganie od nich wszelkiej niezbędnej wiedzy na temat systemów operacyjnych, niejednokrotnie specjalistycznego oprogramowania czy technicznych aspektów jednostek komputerowych.

um-2

Wszystkie wyżej wymienione sprawy, biorąc pod uwagę czas pracowników, a co jest z tym nierozłącznie związane – efektywność pracy, można powierzyć odpowiednio przygotowanej firmie, innymi słowy wykwalifikowanemu zespołowi informatyków. Reasumując, outsourcingiem określamy działania, mające na celu zlecenie wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym wykonywania funkcji niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej ale nie związanych bezpośrednio z kierunkiem działalności firmy. Przykładem jest zlecenie prowadzenia opieki nad firmową siecią komputerową (zarówno w kwestii sprzętu jak i oprogramowania) informatykom nie zatrudnionym w danej firmie. Zleceniodawca przekazuje funkcję obsługi informatycznej zewnętrznej firmie, a jego jedynym wymaganiem jest sprawne działanie powierzonego sprzętu.

Celem outsourcingu jest głównie zwiększenie skuteczności i wydajności prowadzonej działalności poprzez skupienie się tylko i wyłącznie na tej działalności bez potrzeby zajmowania się również innymi zagadnieniami koniecznymi do funkcjonowania firmy, np. informatyką. W efekcie zastosowania takiej usługi w swojej firmie można zająć się podnoszeniem konkurencyjności i ogólnym rozwojem głównego kierunku działalności firmy. Podpisanie umów z firmami zajmującymi się np. obsługa informatyczna Katowice prowadzi do lepszej realizacji celów ekonomicznych: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów, co z kolei niesie poprawę wyników ekonomicznych.

Outsourcing niesie ze sobą wiele zalet. Główną jest obniżenie kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji a przede wszystkim kosztów utrzymania stanowiska pracy. Dodatkowymi atutami takich rozwiązań jest lepsza jakość wykonywanych prac dzięki zazwyczaj lepiej wykwalifikowanej kadrze w stosunku do zatrudnianych samodzielnie pracowników. Kolejnym ważnym atutem jest łatwość w dostępnie do najnowszych technologii i rozwiązań, dobranych do wymagań firmy.

Podsumowując: outsourcing w formie obsługi informatycznej, którą oferuje nasza firma jest najlepszym rozwiązaniem, co potwierdza wiele podmiotów korzystających już z tej formy współpracy.

<< Wróć na stronę główną

Share Button10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...