BMS Creative



BMS_logo
Jako Autoryzowany Partner BMS Creative oferujemy sprzedaż, wdrożenie i wstępne szkolenie dla systemu ERP Berberis.
Jest to system pozwalający na efektywne planowanie i zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa (…) poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

Prościej:
System stworzony dla klienta, który łączy dobre praktyki organizacyjne, spotykane w wielkich korporacjach, z elastycznością wymaganą w sektorze mniejszych przedsiębiorców. Wspomaga organizację pracy, kontakty z klientem (CRM), sprzedaż, współpracuje z systemem telefonii, kładzie duży nacisk na przejrzystość danych… Innymi słowy integruje programy do obsługi kontaktów z klientami, do poczty elektronicznej, fakturowania, być może magazynu, serwisu, księgowości lub jeszcze czegoś innego.

System Berberis to linia nowoczesnych koncepcyjnie produktów – od systemu CRM po wielomodułowy system ERP.
System Berberis wspomaga organizację pracy oraz kompleksowe zarządzanie relacjami z kontrahentem i klientem, począwszy od pierwszego kontaktu, aż po dokonanie sprzedaży i dalszą obsługę posprzedażną, zapewniając przy tym wsparcie dla pracy grupowej, definiowania procedur, a także archiwizacji i obiegu dokumentów w firmie.
Berberis pozwala między innymi ewidencjonować kontrahentów, grupować zarejestrowane zdarzenia w sprawy, a następnie w projekty (z możliwością ich budżetowania), jak również przeprowadzać skuteczne działania marketingowe (także przy współpracy z usługą weBBell*). Ponadto, system umożliwia prowadzenie pełnej, wielowalutowej sprzedaży, kontrolę zobowiązań i należności, obsługę magazynów, serwisu oraz produkcji, jak również przeprowadzanie analiz, generowanie raportów i wiele innych.

Sprawną organizację pracy ułatwiają między innymi takie funkcje systemu jak: rozpoznawanie pisma ręcznego i mowy, różnorakie kalendarze (osobiste, grupowe, długoterminowe), scentralizowane wyszukiwanie treści, tablica ogłoszeń czy też komunikator wewnętrzny.

System jest otwarty na rozbudowę i integrację z oprogramowaniem zewnętrznym. Posiada również bardzo duże możliwości konfiguracyjne, między innymi w zakresie: budowania procedur odzwierciedlających specyfikę firmy (wsparcie dla ISO), tworzenia szablonów i skryptów w dowolny sposób przetwarzających dane, modyfikowania wyglądu list i składników kreatorów, jak również w zakresie nadawania uprawnień dynamicznych (ACL).

Interakcyjny przewodnik po systemie 

Atrakcyjna opcja finansowania zakupu licencji 

Z produktów linii Berberis korzysta już około 3.000 firm i instytucji.
Zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy ceny dystrybutora!

Share Button



10 MAJA 2018r.
Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych
do egzekwowania przepisów UE RODO.


CO MUSI ZROBIĆ FIRMA, ABY BYĆ ZGODNĄ Z PRZEPISAMI RODO ?

1. Przeprowadzić inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych (Audyt)

2. Wykonać Analizę Ryzyka (opcjonalnie)

3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony przetwarzanych danych

4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – koniecznie !

5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszeń do odpowiedniego organu

6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne w strukturze

7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych (dokumentacja)

8. Podjąć decyzję o powołaniu DPO (pol. IOD - opcjonalnie)

9. Spełnić wymagany obowiązek informacyjny jeżeli istnieje

10. Zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych pod nowe przepisy

11. Przygotować nowe informacje dla osób, których dane są przetwarzane

12. Przeszkolić wyznaczony personel z ochrony danych i procedur RODO

13. Nadzorować i sprawdzać prawidłowe wykonywanie opracownych procedur

przejdź dalej...